Ξεκινήσαμε την επιχείρηση μας το 2004. Δραστηριοποιούμαστε γενικά με τις υπηρεσίες τεχνολογίας τροφίμων. Αυτές περιλαμβάνουν:

1) Χημικές αναλύσεις

2) Μικροβιολογικές αναλύσεις

3) Αναλύσεις υφής - ρεολογικές αναλύσεις

4) Αναλύσεις συσκευασιών και υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

5) Αναλύσεις καταλοίπων (φαρμάκων, εντομοκτόνων, βαρέων μετάλλων) σε τρόφιμα

6) Τεχνολογικές συμβουλές (επίλυση προβλημάτων παραγωγής, επέκταση διατηρησιμότητας κλπ)

7) Βελτίωση παλαιών και σχεδιασμός νέων προϊόντων

8) Αντιγραφή προϊόντων ανταγωνισμού

9) Παρασκευή αντιδραστηρίων για  αναλυτικά εργαστήρια

10) Αντιπροσώπευση έναντι κρατικών υπηρεσιών, δικαστηρίων κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

????? ???????