??????????

 Ο εξοπλισμός μας είναι πολύ αναβαθμισμένος, και πέρα από τα συνήθη εργαστηριακά όργανα περιλαμβάνει:

1) Spectrophotometer -Φασματοφωτόμετρο UV/ VIS με δυνατότητα καταγραφής φάσματος

2) HPLC- Υγρές χρωματογραφίες υψηλής απόδοσης με 4 (!) ανιχνευτές : RI, UV/VIS, conductivity, fluorometric.

3) Flame emmmision photometer (FES) - Ανιχνευτής ατομικής εκπομπής -φλογοφωτόμετρο

4) Gas Chromatography /flame ionization detector (GC/FID) - Αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας

5) L*ab  colorimeter - Χρωματόμετρο ανακλάσεως

6) Refractometer - Διαθλασίμετρο Abbe

7) Polarimeter - πολωσίμετρο

8) pH μετρο τριών δεκαδικών

9)Συσκευή παραγωγής υπέρ - καθαρού νερού (ultra pure water)

10) Αγωγιμόμετρο

[ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] [ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ] [ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ] [ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ] [ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ] [ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ] [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ]